Hlavní menu:

Pneumatické dopravníky

Tyto jedinečné, pneumaticky poháněné, lineární dopravníky, byly vyvinuty pro odvod a dopravu výlisků a odstraňování odpadu z lisovacího nástroje mimo prostor lisu.Tento systém bez dopravního pásu, pracuje na principu vibračního pohybu pneumatické jednotky. Dopravní žlab může být různě tvarován a uživatel si ho zhotovuje sám, podle podmínek a užití.

Přestože byly tyto dopravníky vyvíjeny pro použití na lisovnách, je jejich uplatnění daleko širší, jako např. k přísunu dílů na montážní lince, k separaci dvou různě velkých nebo tvarově rozdílných dílů, atd.

Výkonová řada se liší podle max. zatížení, t.j. váhou materiálu, která se v daném okamžiku dopravuje.

Pro přehled a technické parametry otevřte přiložený katalog v odstavci "Mazačky pásky", na straně 20-22.

Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: